top of page

AMBITION IS THE FIRST STEP TOWARDS

DynaVision

Management consultancy

"Het beste uit de mensen halen is onze kracht"

Passie is het ontwikkelen van mensen

Mijn naam is Jan Versluis. Een gedreven en actiegericht adviseur bij, en eigenaar van DynaVision.Ik krijg en geef veel energie door mensen een spiegel voor te houden en te helpen optimaal te presenteren. Dit doe ik met enthousiasme en humor en het geeft mij veel voldoening om individuen en teams successen te laten behalen. Ik word hierbij graag maximaal uitgedaagd om creatief om te gaan met mijn expertise: verbinden, coachen en ontwikkelen. 

Gespecialiseerd in managementadvies en treedt vaak op als coach van managers en groepen. Veel ervaring in de begeleiding van grote veranderingsprocessen bij de overheid en non-profit organisaties. Geschoold in werktuigbouw, bedrijfskunde, personeelswerk, organisatiekunde en management. Begon mijn carrière bij de rijksoverheid en werkte daar onder meer als hoofd formatie en organisatie, opleider/trainer en interim manager. Vervolgens de advieswereld in en was tot de oprichting van DynaVision adjunct-directeur bij een middelgroot adviesbureau.

Lees meer >

Algemeen directeur en eigenaar van DynaVision Management Consultancy

  • LinkedIn Social Icon

Specialismen

  • Begeleiding veranderingsprocessen

  • Coaching managers en (management)teams

  • Interim manager

  • Job coach en Career coach

  • Bemiddelaar

  • Begeleider van processen 

Lees meer >

Jan Versluis

Visie op advisering

Wij vinden dat de mens in de organisatie en de organisatie zelf nauw met elkaar verbonden zijn.

Ons advieswerk is daarom gericht op de ontwikkeling van beide, in onderlinge samenhang.

Onze aanpak gaat er van uit samen met de mensen in de organisatie vraagstukken op te lossen.

Het is immers effectiever om mensen in de organisaties behulpzaam te zijn bij hun eigen ontwikkeling

en die van de organisatie, dan om vanuit onze deskundigheid te vertellen wat er gedaan moet worden.

Lees meer >

bottom of page