Ontwikkeling van mensen

Een organisatie bestaat uit de mensen die er werken. Mensen met ieder hun eigen deskundigheid, kennis en vaardigheden. Soms is die deskundigheid, die kennis of die vaardigheden niet voldoende om optimaal te kunnen functioneren in de organisatie en zou een steuntje in de rug handig zijn.

DynaVision helpt medewerkers van een organisatie bij hun professionele ontwikkeling. Vanuit hun deskundigheid begeleiden onze adviseurs medewerkers van organisaties in hun functioneren.

Instrumenten en methoden
Persoonlijke gesprekken met de medewerkers zijn het uitgangspunt in de begeleidingstrajecten. Ter ondersteuning maken wij daarnaast gebruik van diverse technieken en instrumenten om op een snelle manier inzicht te krijgen in iemands persoonlijkheid (houding en gedrag)  en functioneren. Deze instrumenten worden onder meer gebruikt bij werving, selectie, training, teamopbouw en het geven van advies ten aanzien van persoonlijke ontwikkeling en loopbaanplanning, coaching en reïntegratie.

Individuele Gedragstoets (IGT)

Dit is een wetenschappelijk onderbouwde analytische methode die de gedragseigenschappen van een persoon inventariseert. Het te verwachten werkgedrag van een medewerker en het gedrag onder druk wordt hiermee bepaald. Klik hier voor de IGT Productbeschrijving voor meer gedetailleerde informatie over de IGT.

Competenties

Voor veel functies wordt aangegeven welke competenties van een kandidaat verwacht worden. Tot dusver is er geen objectief instrument waarmee gemeten kan worden of een kandidaat daadwerkelijk over die competenties beschikt, of het vermogen heeft die competenties te ontwikkelen. DynaVision heeft dit instrument ontwikkeld. Voor 32 competenties wordt aangegeven in welke mate verwacht mag worden dat de betreffende persoon de competentie heeft ontwikkeld, of nog verder kan ontwikkelen. Dit wordt afgeleid van het gedragsprofiel van een persoon (IGT). Met een grafiek wordt in één oogopslag duidelijk op welke competenties de kandidaat scoort.

Functie Gedragsprofiel (FGP)

Dit is een methode om de vereiste gedragskenmerken van een functie vast te stellen. Klik hier voor voorbeeld van een Functie gedragsprofiel uit het (rijks) Functiehuis.

Team Analyse

Naast de IGT en een FGP kennen we binnen dit assessmentsysteem de Team Analyse. Deze methode brengt (op basis van de individuele IGT’s) de bestaande teamcultuur in kaart. Daarbij komen vooral de kracht en de competenties aan de orde van zowel het totale team als de individuele teamleden. Een Teamanalyse is uitstekend inzetbaar wanneer binnen een organisatie veranderingen doorgevoerd moeten worden.  Een Teamanalyse heeft een voorspellende waarde ten aanzien van de reactie van een team op eventuele veranderingen.