Procesontwerp

Processen zijn binnen een organisatie vaak gebaseerd op de doelstellingen en uitgangspunten van jaren geleden. Even zo vaak vinden daarin verschuivingen plaats in de loop van de tijd.

DynaVision helpt organisaties met het plaatsen van de doelstellingen in een ander perspectief. Door een andere bril bekeken (‘perspectievenshift’) zijn jarenlange waarheden ineens veel minder hard dan steeds werd aangenomen. Dit kan tot interessante nieuwe inzichten leiden. Door een herontwerp van de bedrijfsprocessen, uitgaande van de te bereiken resultaten en gebaseerd op de nieuwe uitgangspunten, kan een grote effectiviteitverbetering gerealiseerd worden.

Een voor de overheid zeer bepalende perspectievenshift is bijvoorbeeld het steeds meer postvattende inzicht dat de overheid niet meer alleen als opdrachtgever alleen verantwoordelijk is voor bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen. Er is een, vaak even grote, verantwoordelijkheid bij bedrijven en burgers.

Door zichzelf tussen in plaats van boven deze partijen te plaatsen ontstaan geheel nieuwe mogelijkheden om samen resultaten te bereiken. Elke partij draagt (nog steeds vanuit de eigen doelstellingen) bij aan een gezamenlijk belang. DynaVision helpt organisaties bij het herontwerpen van processen voor een grotere effectiviteit.