Resultaatgerichtheid

Een effectieve organisatie heeft duidelijke, heldere en aansprekende doelstellingen. Dit geldt op ieder niveau. DynaVision helpt organisaties deze doelstellingen scherp te krijgen. Dit kan variëren van het ontwikkelen van een strategische visie tot en met het bepalen van resultaten voor individuele medewerkers. Veel inefficiëntie binnen organisaties is te herleiden tot onduidelijke doelstellingen. Interpretatieverschillen geven veel energieverlies.

Een ander belangrijk element is de structuur van doelstellingen. Een doelstelling op een lager niveau moet op z’n minst bijdragen aan één of meer doelstellingen op een meer strategisch niveau. Een dergelijk verband is voor een professional een harde randvoorwaarde om gemotiveerd een bijdrage te leveren. Om die reden zullen wij doelstellingen ook altijd in termen van de bijdrage aan een hogere doelstelling definiëren. Adviestrajecten op dit vlak zijn vaak gerelateerd aan het proces rond bedrijfs- of jaarplannen.