Hans Bolscher

Hans Bolsscher

Hans Bolscher werkte de afgelopen 25 jaar op directieniveau bij het Rijk, NGO’s en Bedrijfsleven. Hij opereerde op het snijvlak van bedrijfsmatigheid, duurzaamheid en de publieke zaak. Bijvoorbeeld als directeur van Max Havelaar of als Directeur Klimaat en Industrie bij VROM; waar duurzaamheid steeds de richting bepaalt, maar effectiviteit en efficiency even noodzakelijk zijn.

Vanuit deze achtergrond en ervaring realiseert hij innovatieve oplossingen, op nationaal en internationaal niveau. Energiek en inspirerend helpt Hans een team vooruit; vooral daar waar verandertrajecten gericht zijn op vernieuwing en duurzaamheid. Vaak met een knipoog en een schouderklopje, maar nooit zonder scherpe analyse en doortastendheid.