Claudia Taument3

Claudia Taument-Kolbe

Claudia heeft als projectmanager een aantal complexe projecten tot een goed einde gebracht. Het ging om multidisciplinaire, tijdkritische projecten. Verder heeft zij gestalte gegeven aan het praktische proces en bijbehorenede tools voor project- en programmamanagement en coaching van aankomende projectmanagers. Naast projectmanagement heeft Claudia ook aanzienlijke ervaring met advies op het gebied van beleid en strategie en kan zij een grote bijdrage leveren aan implementaties van gewijzigde doelen, processen en structuren al dan niet om omgevings- en cultuurveranderingen teweeg te brengen. Na haar communicatie-opleiding werkte Claudia eerst vijf jaar als lijnmanager bij een verzelfstandigd bestuursorgaan. Hierdoor is haar affiniteit met het eindproduct en de afnemer groot. Ze is zowel analytisch als praktisch ingesteld en zeer resultaatgericht. Claudia heeft in haar functie als lijnmanager veranderingsprocessen op het gebied van werkwijze, nieuwe technologie en samenwerkingsverbanden geleid. Hierbij heeft zij veel ervaring opgedaan in het omgaan met weerstanden en het creëren van draagvlak voor een succesvolle implementatie van vernieuwingen.