De Ervaring

Een adviesbureau ontwikkelt zich in de eerste plaats door de projecten die worden uitgevoerd. Geen twee projecten zijn gelijk. Zowel wat betreft inhoud als ten aanzien van proces draagt ieder project bij aan de collectieve ervaring van DynaVision. Een tweede bron van ontwikkeling wordt gevormd door de competenties van medewerkers. Adviseurs brengen ieder specifieke competenties mee die met elkaar een unieke combinatie vormen. Tot slot zijn de netwerken waarin DynaVision zich beweegt van grote invloed op de ontwikkeling van het bureau. Juist het toepassen van kenmerken van het ene netwerk binnen een ander netwerk kan verrassende resultaten geven.