Dienstverlening

Vier typen activiteiten

Onze activiteiten hebben betrekking op de vier aspecten waarbij het zwaartepunt afhankelijk is van de op te lossen problematiek

  • Resultaatgerichtheid

  • Procesontwerp

  • Uitvoering van processen

  • Ontwikkeling van mensen (w.o. Individuele Gedragstoets IGT)