Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

DynaVision kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van DynaVision , en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een Individuele gedragstoets op de website heb gemaakt. DynaVision kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IGT rapportages

PERSOONLIJKE INFORMATIE
Wanneer je een Individuele Gedragstoets maakt, vragen wij je om persoonlijke gegevens in te vullen. Een deel van deze informatie is vereist: titel, voornaam, achternaam, adres, e-mailadres.. Deze informatie is vereist om een rapportage aan je toe te sturen of mailen. Je persoonlijke gegevens worden verzameld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving om aan onze verplichtingen naar jou te kunnen voldoen. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server.

HOE LANG DYNAVISION GEGEVENS BEWAART
DynaVision bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Zodra jij aangeeft niet langer jouw gegevens aan ons te willen verstrekken zullen wij deze op jouw verzoek verwijderen. Uiteraard proberen wij dit verzoek zo spoedig mogelijk te verwerken, maar houden een termijn in acht van 14 dagen vanaf het versturen van je verzoek.

DELEN MET ANDEREN
DynaVision verstrekt je persoonsgegevens nooit aan derden

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dynavision.nl.
DynaVision zal zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
DynaVision neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door DynaVision verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DynaVision via info@DynaVision.nl.