Projectervaring

Een adviesbureau ontwikkelt zich in de eerste plaats door de projecten die worden uitgevoerd. Geen twee projecten zijn gelijk. Zowel wat betreft inhoud als ten aanzien van proces draagt ieder project bij aan de collectieve ervaring van DynaVision.