even

Erik Greven

Associate partner van DynaVision Management Consultancy. Erik richt zich op verandering binnen organisaties.  Zijn aandacht is daarbij gericht op het evenwicht tussen de organisatie en de mensen die er werken. Ook ontwikkelt en leidt Erik workshops, zoals ‘Masterclass Veranderkunde’, ‘ambtenaar 2.0′ en  ’Leidinggeven vanuit Visie’. Hij schreef de boekjes ‘Verandering in organisaties’ en  ’Leidinggeven vanuit Visie’. Na zijn studies organisatiepsychologie en management accountancy werkt hij als adviseur op de raakvlakken tussen organisatiekunde, informatiekunde en financien, met name bij  (semi-) overheidsorganisaties.