Henk ten Hoopen

Henk ten Hoopen

Henk ten Hoopen heeft zeer uiteenlopende (interim)management functies bekleed in binnen – en buitenland. Zijn vakgebied is kustwaterbouw, baggeren, Algemeen Periodieke (auto)Keuring (APK), luchtvaart en scheepvaart. Hij is afgestudeerd in Civiele Techniek op de Technisch Universiteit te Delft. Henk is langere tijd directeur geweest van de Nederlandse Scheepvaartinspectie en tevens plv. Inspecteur Generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Henk is een betrokken personal coach voor managers en begeleidt intervisieprojecten. Hij voert daarnaast regelmatig audits uit en begeleidt organisatieveranderingen. Zijn motto is: “Verschillende invalshoeken maken het beeld compleet”. Henk weet mensen te enthousiasmeren en begrip voor elkaar te laten krijgen.